Tin trong nước

Tin trong nước

Danh sách các tổ chức chứng nhận sự phù hợp được Bộ Xây dựng chỉ định thực hiện thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD
Hướng dẫn doanh nghiệp vật liệu xây dựng một số vướng mắc trong hoạt động chứng nhận hợp quy
Giấy chứng nhận ống nhựa PPR đạt tiêu chuẩn DIN 8077:2008 và DIN 8078:2008-09
Những điều cần biết về lồng ấp trẻ sơ sinh. Kiểm định an toàn chất lượng lồng ấp trẻ sơ sinh ở đâu?
Kiểm định máy theo dõi bệnh nhân. Yêu cầu và quy trình kiểm định.
Những lưu ý khi sử dụng huyết áp kế điện tử
Chưa quản lý được chặt chẽ thiết bị X-Quang tại cơ sở y tế
Những vấn đề nguy hại sức khỏe từ máy chụp X-Quang