Tin trong nước

Tin trong nước

Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT/BLÐTBXH-BCA-VKSNDTC hướng dẫn phối hợp giải quyết vụ tai nạn lao động chết người có dấu hiệu tội phạm
Thông tư 10/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Thông tư số  65/2017/TT-BTC ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường
Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và công nghệ
Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung thông tư số 27/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và công nghệ
Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH danh mục công việc nơi làm việc cấm dùng lao động chưa thành niên
Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH bổ sung danh mục nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm