Tin trong nước

Tin trong nước

Phân biệt chứng nhận hợp chuẩn và chứng nhận hợp quy. Áp dụng chứng nhận nào cho đúng?
Tất tật Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu
Vinacontrol CE kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu khăn giấy và giấy vệ sinh
Hàng hóa nhóm 2 là gì? Những mặt hàng nào phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu?
Quy trình Kiểm định chất lượng – Kiểm định Vinacontrol CE
Kiểm định đồng hồ áp lực (áp kế)
Đơn vị nào kiểm định hệ thống chống sét?
Phân biệt giữa Kiểm định và Hiệu chuẩn thiết bị đo lường