Tin trong nước

Tin trong nước

Thông tư số  65/2017/TT-BTC ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường
Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và công nghệ
Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung thông tư số 27/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và công nghệ
Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH danh mục công việc nơi làm việc cấm dùng lao động chưa thành niên
Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH bổ sung danh mục nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Thông tư 07/2012/TT-BLĐTBXH thiết bị bảo vệ đường hô hấp Bộ lọc bụi
Thông tư 42/2011/TT-BYT bổ sung bệnh nhiễm độc cadimi nghề nghiệp