Tin trong nước

Tin trong nước

Thông tư 21/1999/TT-BLĐTBXH quy định danh mục nghề, công việc và các điều kiện được nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc
Thông tư 10/1998/TT-BLĐTBXH chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
Thông tư 16-LĐTBXH/TT thời giờ làm việc hàng ngày được rút ngắn người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Thông tư 13/BYT-TT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khoẻ người lao động bệnh nghề nghiệp
Thông tư liên tịch số 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu
Thông tư 35/2010/TT-BCA cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm
Thông tư 18/2009/TT-BLĐTBXH tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Thông tư 05/2009/TT-BNV chức danh mã số ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động