Tin trong nước

Tin trong nước

Thông tư 240.2016/TT-BTC  về Đơn giá dịch vụ Kiểm định y tế (quan trắc môi trường)
Cục An Toàn Lao Động tái chỉ định năng lực cho Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol
Chỉ cho phép thông quan khi có kết quả kiểm tra chất lượng đối với thép nhập khẩu
5 đặc điểm của Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương