Tin trong nước

Tin trong nước

Các rủi ro trong quá trình quản lý Trang thiết bị y tế
Vinacontrol CE nâng cao năng lực Kiểm định, Hiệu chuẩn Trang Thiết Bị Y Tế
Danh mục các thiết bị điện bắt buộc phải kiểm định kỹ thuật an toàn
Bộ Công Thương đôn đốc các doanh nghiệp kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện
Hội thảo Quản lý Trang thiết bị y tế khu vực miền Trung tổ chức tại Đà Nẵng ngày 25/10
6 nhóm Vật liệu xây dựng phải chứng nhận hợp quy
Kiểm định huyết áp kế - Dịch vụ Kiểm định thiết bị y tế Vinacontrol CE
Kiểm định máy phá rung tim - Kiểm định thiết bị y tế Vinacontrol CE