Thông báo những thay đổi trong QCVN 16:2017/BXD đối với khách hàng chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng.

Thông báo những thay đổi trong QCVN 16:2017/BXD đối với khách hàng chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng.

Kính gửi quý khách hàng đang sử dụng dịch vụ chứng nhận hợp quy Vật liệu xây dựng của Vinacontrol CE một vài thông báo sau đây:

1. Đối với các sản phẩm tiếp tục được duy trì trong QCVN 16:2017/BXD: Theo Khoản 1, điều 8 của thông tư 10/2017/TT-BXD (ban hành QCVN 16:2017/BXD): "Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa vật liệu xây dựng đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 16:2014/BXD trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì được phép sử dụng Giấy chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy cho đến khi hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đó". Như vậy, tốt nhất quý khách hàng nên duy trì tiếp chứng chỉ cũ để tránh phát sinh thêm chi phí.

Trường hợp quý Khách Hàng vẫn muốn chuyển đổi (cập nhật) sang chứng nhận theo QCVN 16:2017/BXD (ví dụ sản phẩm gạch bê tông, sơn tường dạng nhũ tương):

- Quý khách hàng đăng ký chuyển đổi cùng với đợt đánh giá giám sát: Không thu thêm chi phí chứng nhận chuyển đổi.

- Quý khách hàng đăng ký chuyển đổi khác đợt đánh giá giám sát: thu thêm 2tr tiền phí chứng nhận chuyển đổi.

Lưu ý:

- Thời hạn của Giấy chứng nhận mới có thời hạn trùng với giấy chứng nhận theo QCVN 16:2014/BXD.

- Phương án lấy mẫu như cũ.

 2. Khi khách hàng Chứng nhận hợp quy Vật liệu xây dựng muốn chuyển đổi sang chứng nhận hợp chuẩn:

 - Thông báo cho khách hàng rằng VNCE tiếp tục duy trì miễn phí chứng chỉ hợp quy đã cấp cho Khách hàng.

- Khách hàng đăng ký chuyển đổi cùng với đợt đánh giá giám sát: Không thu thêm chi phí chứng nhận chuyển đổi.

- KH đăng ký chuyển đổi khác đợt đánh giá giám sát: thu thêm 2tr tiền phí chứng nhận chuyển đổi.

Lưu ý:

- Thời hạn của Giấy chứng nhận mới có thời hạn trùng với giấy chứng nhận hợp quy đã cấp.

- Nếu đã thử nghiệm hợp quy thì hợp chuẩn chỉ thử những chỉ tiêu còn thiếu.

- Phương án lấy mẫu: như hợp quy.

Mọi thắc mắc xin liên hệ 1800.6083 để được hỗ trợ 24/7.