Tầm nhìn sứ mệnh và mục tiêu của Công ty CP chứng nhận và kiểm định Vincontrol CE

Tầm nhìn sứ mệnh

TẦM NHÌN

Bằng tinh thần vượt lên thử thách, với khát vọng khẳng định trí tuệ Việt và chiến lược đầu tư phát triển bền vững, Vinacontrol CE định hướng trở thành một tổ chức có trình độ, năng lực và thương hiệu được thừa nhận rộng rãi tại Việt Nam và Quốc tế. Tạo nên các loại hình dịch vụ đánh giá sự phù hợp chuyên biệt, với hàm lượng tri thức cao và được ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến của Thế giới, nhằm góp phần nâng tầm thương hiệu, chất lượng sản phẩm – hàng hóa và chất lượng cuộc sống của người Việt.

 

SỨ MỆNH

Sứ mệnh mang tới thành công

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CÔNG BẰNG - TRÁCH NHIỆM

CHUYÊN NGHIỆP - KHÁCH QUAN

TỰ CHỦ - SÁNG TẠO