Tầm nhìn sứ mệnh và mục tiêu của Công ty CP chứng nhận và kiểm định Vincontrol CE

Tầm nhìn sứ mệnh

TẦM NHÌN

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, Vinacontrol CE phấn đấu trở thành Top 3 thương hiệu ngành chứng nhận, kiểm định, giám định và đào tạo. Vinacontrol CE hướng tới là doanh nghiệp có uy tín và vị thế trên bản đồ kinh tế Việt Nam và Quốc tế; xây dựng thành công chuỗi dịch vụ đẳng cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và nâng tầm thương hiệu, chất lượng sản phẩm dịch vụ của người Việt.

SỨ MỆNH

Sứ mệnh mang tới thành công.

Sứ mệnh mà Vinacontrol CE tập trung và đẩy mạnh nhằm phát triển là mang đến thành công cho khách hàng, đối tác, cổ đông và toàn thể nhân viên. Đây là phương châm cũng như mục tiêu lâu dài của Vinacontrol CE hướng tới.

 GÍA TRỊ CỐT LÕI

CÔNG BẰNG - TRÁCH NHIỆM

CHUYÊN NGHIỆP - KHÁCH QUAN

TRAO QUYỀN - SÁNG TẠO