Quy trình kiểm tra hàng nhập khẩu

Quy trình kiểm tra

Quy trình dịch vụ kiểm tra hàng nhập khẩu của Vinacontrol CE sẽ giúp khách hàng thuận tiện hơn trong các bước thực hiện dịch vụ kiểm tra hàng nhập khẩu.

Quý khách cần hỗ trợ Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, liên hệ Vinacontrol CE hotline miễn phí 1800.6083, email vnce@vnce.vn để được phục vụ tốt nhất.

1. VINACONTROL CE HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI HÀNG HẬU KIỂM.

Hậu kiểm hàng nhập khẩu

2. VINACONTROL CE HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI HÀNG TIỀN KIỂM.

Tiền kiểm hàng nhập khẩu