Quy trình dịch vụ hợp tác quốc tế chứng nhận JAS MARKING

Quy trình chứng nhận

Để được chứng nhận tiêu chuẩn JAS, nhà sản xuất hoặc doanh nghiệp cần phải trải qua quy trình chứng nhận như sau:

Quy trình chứng nhận Jas Marking