Quy trình dịch vụ hợp tác quốc tế chứng nhận FSC FM/CoC/CW

Quy trình chứng nhận

QUY TRÌNH DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN FSC.

Cũng giống như các dịch vụ chứng nhận khác, để được cấp chứng chỉ rừng FSC, tất cả các doanh nghiệp đều cần trải qua quy trình chứng nhận như sau:

quy trình chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế fsc