OHSAS 18001

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 là một tiêu chuẩn quốc tế đề cập đến những yêu cầu liên quan đến các hệ thống quản lý Sức khỏe và An toàn. OHSAS 18001 giúp cho tổ chức doanh nghiệp có thể kiểm soát và lường trước được các mối nguy có thể xảy ra từ các hoạt động vận hành thông thường và trong những tình huống đặc biệt và để cải tiến các hoạt động đó.

Nội dung chính[Ẩn]
  • Giới thiệu dịch vụ
  • Lợi ích khi sử dụng dịch vụ
  • Quy trình chứng nhận
  • Đăng ký chứng nhận
  • Dấu chứng nhận

Quy trình chứng nhận

Quy trình dịch vụ chứng nhận OHSAS 18001 của Vinacontrol CE sẽ giúp khách hàng thuận tiện hơn trong các bước thực hiện tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn sức khỏe.

Tin tức liên quan

23/04/2020

Cấp chứng nhận ISO 45001 - Tổ chức chứng nhận Vinacontrol CE

Tư vấn cấp chứng nhận hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp theo Tiêu chuẩn ISO 45001, liên hệ tổ chức chứng nhận Vinacontrol CE

22/04/2020

Hướng dẫn chứng nhận ISO 45001 hoặc chuyển đổi từ OHSAS 18001

ISO 45001 sẽ thay thế OHSAS 18001 và các doanh nghiệp sẽ có thời gian chuyển tiếp kể từ ngày công bố cho đến tháng 3 năm 2021.

20/11/2019

Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO chuyên nghiệp

Một trong số những yếu tố quan trọng nhất đẻ xây dựng thành công và áp dụng có hiệu quả ISO, là làm sao lựa chọn được một tổ chức chứng nhận chuyên nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp cho tới khi ISO đem tới hiệu quả và duy trì nó.

Dịch vụ liên quan

ISO 14001 - Hệ thống quản lý môi trường

Chứng nhận tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường ISO...