Năng lực pháp lý dịch vụ quan trắc môi trường lao động

Năng lực pháp lý

Ngày 04 tháng 08 năm 2017, Cục Quản lý Môi trường Y tế - Bộ Y tế quyết định chỉ định Công ty Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol CE) được phép đo, kiểm tra môi trường lao động hay còn gọi là quan trắc môi trường.

Mọi thắc mắc hay yêu cầu về dịch vụ kiểm tra môi trường lao động hay quan trắc môi trường lao động liên hệ Vinacontrol CE hotline miễn phí 1800.6083, email vnce@vnce.vn để được phục vụ tốt nhất.

quan trắc môi trường lao động