Môi trường lao động

Mọi cơ sở lao động đều phải định kỳ quan trắc môi trường lao động, lập và định kỳ bổ sung hồ sơ quản lý về vệ sinh lao động, hồ sơ quản lý sức khỏe cho người lao động và bệnh nghề nghiệp.

Nội dung chính[Ẩn]
  • Giới thiệu dịch vụ
  • Lợi ích khi sử dụng dịch vụ
  • Năng lực pháp lý

Năng lực pháp lý

Ngày 04 tháng 08 năm 2017, Cục Quản lý Môi trường Y tế - Bộ Y tế quyết định chỉ định Công ty Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol CE) thực hiện hoạt động đo, kiểm tra môi trường lao động hay còn gọi là quan trắc môi trường.

quan trắc môi trường lao động

 

Mọi thắc mắc hay yêu cầu về dịch vụ kiểm tra môi trường lao động hay quan trắc môi trường lao động liên hệ Vinacontrol CE hotline tư vấn miễn phí 1800.6083, email vnce@vnce.vn để được phục vụ tốt nhất.

Tin tức liên quan

16/03/2020

Tại sao doanh nghiệp cứ chờ bị kiểm tra mới lo quan trắc môi trường lao động?

Quan trắc môi trường lao động cần trở thành ý thức tự giác của doanh nghiệp, chứ không chỉ để đối phó kiểm tra của cơ quan nhà nước...

11/12/2019

Phân biệt Quan trắc môi trường và Quan trắc môi trường lao động

Sự khác nhau giữa quan trắc môi trường và quan trắc môi trường lao động để nhà quản lý doanh nghiệp hiểu hơn và thực hiện tốt quy định, tránh các rủi ro pháp lý

21/12/2018

Thủ tục và Chi phí Quan trắc môi trường lao động

Chi phí cho hoạt động quan trắc môi trường lao động sẽ được tính dựa trên số lượng điểm đo, các chỉ tiêu đo cần thực hiện....

Dịch vụ liên quan

Môi trường xung quanh

Tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh có hoạt động phát...