Kiểm định thiết bị điện

Kiểm định an toàn thiết bị điện là quy định bắt buộc đối với các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam. Kiểm định không những đảm bảo an toàn cho người sử dụng, phòng tránh cháy nổ và tai nạn lao động khác mà còn giúp tổ chức, doanh nghiệp nâng cao hình ảnh và thương hiệu, đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Nhà nước, giảm thiểu các chi phí liên quan.

Nội dung chính[Ẩn]
  • Giới thiệu dịch vụ
  • Lợi ích khi sử dụng dịch vụ
  • Năng lực kiểm định
  • Đăng ký kiểm định

Năng lực kiểm định

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol được chỉ định thực hiện việc kiểm định đối với các thiết bị điện có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định số 2679/GCNHĐKĐ-BCT của Bộ Công Thương cấp.

Tin tức liên quan

13/03/2020

Thời hạn và Quy định trong Kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị điện

Kiểm định thiết bị, dụng cụ điện lần đầu trước khi đưa vào sử dụng; Kiểm định định kỳ; Kiểm định bất thường theo Thông tư 33/2015/TT-BCT của Bộ Công thương

11/11/2019

Danh mục các thiết bị điện bắt buộc phải kiểm định kỹ thuật an toàn

Tất cả các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có kinh doanh và sử dụng kiểm định thiết bị điện và các dụng cụ điện bắt buộc phải kiểm định an toàn kỹ thuật

01/10/2019

Kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện đáp ứng quy định Thông tư 33/2015/TT-BCT

Vinacontrol CE là tổ chức được chỉ định kiểm định các thiết bị, dụng cụ điện có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, được quy định cụ thể tại Thông tư 33/2015/TT-BCT

Dịch vụ liên quan