Năng lực kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị áp lực

Năng lực kiểm định

Quý khách hàng cần KIỂM ĐỊNH AN TOÀN THIẾT BỊ ÁP LỰC liên hệ Vinacontrol CE hotline miễn phí 1800.6083, email vnce@vnce.vn để được phục vụ tốt nhất.

 

Công ty chứng nhận và kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol CE) được chỉ định kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị áp lực theo quyết định số 22/QĐ-ATLĐ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

năng lực kiểm định thiết bị áp lựcnăng lực kiểm định thiết bị áp lựcnăng lực kiểm định thiết bị áp lực