Năng lực kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh các loại

Năng lực kiểm định

Công ty chứng nhận và kiểm định Vinacontrol CE được chỉ định kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị lạnh các loại theo quyết định số 22/QĐ-ATLĐ của Bộ lao động và Thương binh Xã hội.

Năng lực kiểm định hệ thống lạnh các loạiNăng lực kiểm định hệ thống lạnh các loạiNăng lực kiểm định hệ thống lạnh các loại