Năng lực kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống điều chế,nạp khí

Năng lực kiểm định

Công ty chứng nhận và kiểm định Vinacontrol CE được chỉ định kiểm định an toàn kỹ thuật hệ thống điều chế, nạp khí, đường ống dẫn khí, đường ống dẫn hơi nước và nước nóng, hệ thống khí y tế theo quyết định số 408/QĐ-ATLĐ của Bộ lao động và Thương binh Xã hội.

Năng lực kiểm định an toàn kỹ thuật hệ thống điều chế, nạp khíNăng lực kiểm định an toàn kỹ thuật hệ thống điều chế nạp khíNăng lực kiểm định an toàn kỹ thuật hệ thống điều chế, nạp khí