Kiểm định hệ thống điều chế, nạp khí

Nội dung chính[Ẩn]
  • Giới thiệu dịch vụ
  • Lợi ích khi sử dụng dịch vụ
  • Năng lực kiểm định
  • Đăng ký kiểm định

Năng lực kiểm định

Công ty chứng nhận và kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol CE) được chỉ định kiểm định an toàn kỹ thuật hệ thống điều chế, nạp khí, đường ống dẫn khí, đường ống dẫn hơi nước và nước nóng, hệ thống khí y tế theo Quyết định số 1738/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

Mọi thắc mắc hay yêu cầu về dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật hệ thống điều chế nạp khí, Quý khách hàng liên hệ Vinacontrol CE hotline miễn phí 1800.6083, email vnce@vnce.vn để được phục vụ tốt nhất.

Kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống điều chế nạp khíKiểm định an toàn kỹ thuật hệ thống điều chế nạp khíKiểm định an toàn kỹ thuật hệ thống điều chế nạp khíKiểm định an toàn kỹ thuật hệ thống điều chế nạp khí

Tin tức liên quan