Năng lực kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống điều chế,nạp khí

Năng lực kiểm định

Công ty chứng nhận và kiểm định Vinacontrol CE được chỉ định kiểm định an toàn kỹ thuật hệ thống điều chế, nạp khí, đường ống dẫn khí, đường ống dẫn hơi nước và nước nóng, hệ thống khí y tế theo quyết định số 1738/QĐ-LĐTBXH của Bộ lao động và Thương binh Xã hội.

Mọi thắc mắc về dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật hệ thống điều chế nạp khí xin liên hệ hotline hoặc để lại thông tin liên lạc để được phục vụ 24/7.

Kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống điều chế nạp khíKiểm định an toàn kỹ thuật hệ thống điều chế nạp khíKiểm định an toàn kỹ thuật hệ thống điều chế nạp khíKiểm định an toàn kỹ thuật hệ thống điều chế nạp khí