Kiểm định hệ thống chống sét

Kiểm định an toàn hệ thống chống sét là quy định bắt buộc đối với các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam. Kiểm định không những đáp ứng việc quản lý và sử dụng hệ thống chống sét tại các tòa nhà một cách an toàn và tuân thủ pháp luật mà còn giúp các tổ chức, đơn vị nâng cao hình ảnh và thương hiệu, giảm thiểu các chi phí liên quan.

Nội dung chính[Ẩn]
  • Giới thiệu dịch vụ
  • Lợi ích khi sử dụng dịch vụ
  • Năng lực kiểm định
  • Quy trình kiểm định
  • Đăng ký kiểm định

Năng lực kiểm định

Công ty Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol có năng lực kiểm định hệ thống chống sét theo Quyết định số 597/QĐ-BXD.

Tin tức liên quan

29/05/2020

Kiểm định hệ thống chống sét Công ty CP Thiết bị điện Cẩm Phả

Vinacontrol CE thực hiện kiểm định hệ thống chống sét cho Công ty CP Thiết bị điện Cẩm Phả (VEE) - Quảng Ninh

24/05/2019

Dịch vụ Đo điện trở tiếp địa hệ thống chống sét

Chu kỳ kiểm định hệ thống chống sét tối thiểu 12 tháng/lần, Quý Khách hàng thực hiện kiểm định hệ thống chống sét đúng theo quy định, hạn chế rủi ro sét đánh trúng.

21/03/2019

Có bắt buộc phải kiểm định hệ thống chống sét? Đơn vị nào kiểm định?

Kiểm định an toàn hệ thống chống sét là bắt buộc đối với các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam. Vinacontrol CE cung cấp dịch vụ kiểm định hệ thống chống sét.

Dịch vụ liên quan