Năng lực đào tạo huấn luyện an toàn lao động

Năng lực đào tạo

Theo Quyết định số 1977/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã công nhận tổ chức Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol CE) đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Quý khách cần hỗ trợ HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG, liên hệ Vinacontrol CE hotline miễn phí 1800.6083, email vnce@vnce.vn để được phục vụ tốt nhất.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngGiấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động