Năng lực đào tạo huấn luyện an toàn lao động

Năng lực đào tạo

Theo quyết định số 1977/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã công nhận tổ chức chứng nhận và kiểm định Vinacontrol CE đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Mọi thắc mắc hay chi tiết về dịch vụ đào tạo huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động xin liên hệ hotline 18006083 hoặc để lại thông tin liên lạc để được phục vụ 24/7

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngGiấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động