Năng lực chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Năng lực chứng nhận

Vinacontrol CE là đơn vị được Bộ xây dựng chỉ định đánh giá chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN16:2017 theo Quyết định số 1333/QĐ-BXD.

Qúy doanh nghiệp có bất cứ thắc mắc hay yêu cầu về dịch vụ chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng liên hệ với chúng tôi qua hotline miễn phí 1800.6083, email vnce@vnce.vn hoặc để lại thông tin liên lạc để được hỗ trợ.

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng QCVN16:2017Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng QCVN16:2017Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng QCVN16:2017