Năng lực chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Năng lực chứng nhận

Vinacontrol CE (VNCE) là đơn vị được Bộ xây dựng chỉ định đánh giá chứng nhận hợp quy 10 nhóm sản phẩm hàng hóa Vật liệu xây dựng trên tổng số 10 nhóm sản phẩm hàng hóa Vật liệu xây dựng quy định tại Thông tư 15/2014/TT-BXD và quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD của Bộ Xây dựng theo các quyết định số 258/QĐ-BXD, quyết định số 1356/QĐ-BXD, quyết định số 1444/QĐ-BXD.

Năng lực chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng QĐ 258Năng lực chứng nhận hợp quy Vật liệu xây dựng QĐ 258Năng lực chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng QĐ 258

Năng lực chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng QĐ 1356

Năng lực chứng nhận hợp quy VLXD QĐ 1356

Năng lực chứng nhận hợp quy Vật liệu xây dựng QĐ 1444

Năng lực chứng nhận hợp quy Vật liệu xây dựng QĐ 1444

Nếu có bất cứ câu hỏi hoặc muốn cung cấp nhiều thông tin hơn về dịch vụ chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng của Vinacontrol CE, mong quý khách gọi tới hotline: 1800.6083 hoặc để lại thông tin liên hệ để nhận được sự hỗ trợ 24/7.