Năng lực chứng nhận hợp quy thiết bị, máy móc

Năng lực chứng nhận

Theo Quyết định số 1738/QĐ-LĐTBXH về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, Vinacontrol CE đã được chỉ định là tổ chức chứng nhận hợp quy thiết bị, máy móc.

Mọi yêu cầu hay thắc mắc về dịch vụ chứng nhận hợp quy thiết bị,máy móc liên hệ với chúng tôi qua hotline 1800.6083 hoặc để lại thông tin liên lạc để được hỗ trợ.

Chứng nhận hợp quy thiết bị máy mócChứng nhận hợp quy thiết bị máy mócChứng nhận hợp quy thiết bị máy mócChứng nhận hợp quy thiết bị máy móc