Năng lực chứng nhận hợp quy thiết bị, máy móc

Năng lực chứng nhận

Theo quyết định số 1738/QĐ-LĐTBXH về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, Công ty Vinacontrol CE đã được chỉ định thành tổ chức chứng nhận hợp quy thiết bị, máy móc.

Mọi yêu cầu hay thắc mắc về dịch vụ chứng nhận hợp quy thiết bị,máy móc chỉ cần liên hệ 1800.6083 hoặc để lại tin nhắn thông tin liên hệ cho Vinacontrol CE sẽ được phục 24/7.

Chứng nhận hợp quy thiết bị máy mócChứng nhận hợp quy thiết bị máy mócChứng nhận hợp quy thiết bị máy mócChứng nhận hợp quy thiết bị máy móc