ISO 45001 - Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

ISO 45001:2018, Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp – các yêu cầu cùng hướng dẫn áp dụng, cung cấp một bộ quy trình để cải thiện an toàn lao động trong chuỗi cung ứng toàn cầu. ISO 45001 được thiết lập để áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào trên thế giới, bất kể quy mô, loại hình hoặc tính chất doanh nghiệp nhằm giảm thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc.

Chứng nhận ISO 45001

Mọi thắc mắc hay yêu cầu chứng nhận hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 liên hệ Vinacontrol CE hotline 1800.6083, email vnce@vnce.vn để được hỗ trợ tốt nhất.

 

Hàng năm trên toàn cầu có hàng triệu người lao động bị thương hoặc thiệt mạng do tại nạn và bệnh tật liên quan đến công việc. Các tổ chức trên thế giới nhận thức được nhu cầu phải cung cấp an toàn sức khỏe nghề nghiệp làm việc an toàn và lành mạnh, giảm khả năng xảy ra tai nạn, đồng thời thể hiện rằng họ đang quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

1. ISO 45001 thay thế cho OHSAS 18001

ISO 45001:2018 là bộ tiêu chuẩn được ban hành vào ngày 12 tháng 3 năm 2018, và là tiêu chuẩn quốc tế mới về quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, thay thế cho OHSAS 18001.

Tiêu chuẩn mới này sẽ theo cách tiếp cận của các hệ thống quản lý khác như ISO 9001, ISO 14001 và nhấn mạnh về sự cam kết quản lý, sư tham gia của nhân viên và kiểm soát rủi ro nghề nghiệp.

Theo đó, các tổ chức hiện được chứng nhận theo OHSAS 18001 đến ngày 12 tháng 3 năm 2021 sẽ được chuyển sang ISO 45001.

2. Khái quát về ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 - Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp – các yêu cầu cùng hướng dẫn áp dụng, cung cấp một bộ quy trình để cải thiện an toàn lao động trong chuỗi cung ứng toàn cầu. ISO 45001 được thiết lập để áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào trên thế giới, bất kể quy mô, loại hình hoặc tính chất doanh nghiệp nhằm giảm thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc.

Tổ chức có trách nhiệm đối với sức khỏe và an toàn nghề nghiệp của người lao động và những người khá dưới sự kiểm soát của tổ chức đang thực hiện công việc nhân danh tổ chức. Trách nhiệm này bao gồm việc phát triển và bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần của họ.

Việc áp dụng hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp nhằm giúp tổ chức có thể cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh, ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc.

3. Mục đích của hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

Mục đích của hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp là đưa ra khuôn khổ quản lý rủi ro. Các kết quả của hệ thống nhằm đưa ra biện pháp ngăn ngừa thương tích và sức khỏe yếu kém trong công việc cho người lao động, cung cấp cho họ nơi làm việc an toàn, lành mạnh.

Ngoài ra, áp dụng ISO 45001 có thể hỗ trợ tổ chức hoàn thành các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác về an toàn và sức khỏe người lao động.

4. Quá trình xây dựng và duy trì ISO 45001 cho tổ chức

Cách tiếp cận hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp được áp dụng trong ISO 45001 được xây dựng theo mô hình PDCA: Hoạch định (Plan) – Thực hiện (Do) – Kiểm tra (Check) – Hành động (Act).

Mô hình này là một quá trình lặp đi lặp lại để đạt được cải tiến thường xuyên:

 • Hoạch định: xác định và đánh giá rủi ro hoặc cơ hội của an toàn, sức khỏe nghề nghiệp. Thiết lập các mục tiêu và quá trình phù hợp với chính sách của tổ chức;
 • Thực hiện: tiến hành các quá trình theo hoạch định;
 • Kiểm tra: theo dõi và đo lường các hoạt động trong quá trình thực hiện dựa trên sự đối chiếu với chính sách và mục tiêu. Báo cáo kết quả thực hiện;
 • Hành động: có hành động cải tiến thường xuyên kết quả hệ thống để đạt được kết quả tốt nhất.

 

Quý doanh nghiệp cần tư vấn chứng nhận ISO 45001 liên hệ hotline miễn phí cước 1800.6083, email vnce@vnce.vn hoặc chat ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

 

Lợi ích khi đạt chứng nhận ISO 45001

ISO 45001 gắn kết hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, cải tiến thường xuyên vào trung tâm của tổ chức. Tiêu chuẩn ISO 45001 là cơ hội cho các tổ chức gắn kết định hướng chiến lược, đồng thời tập trung nhiều hơn vào cải thiện kết quả hoạt động sức khỏe và an toàn nghề nghiệp và văn hóa.

Với ISO 45001 chúng ta có thể:

 • Đảm bảo quản lý an toàn và sức khỏe phù hợp với định hướng chiến lược của tổ chức;
 • Cải tiến việc tích hợp các tiêu chuẩn hệ thống quản lý;
 • Tăng cường sự tham gia của đội ngũ lãnh đạo;
 • Cải tiến kết quả hoạt động sức khỏe và an toàn.

► Từ đó:

 • Giảm chấn thương bệnh tật và tử vong liên quan đến công việc;
 • Loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp;
 • Chứng tỏ trách nhiệm của doanh nghiệp và đáp ứng các yêu cầu của chuỗi cung ứng;
 • Bảo vệ danh tiếng thương hiệu;
 • Thúc đẩy sự tham gia của nhân viên.

►► Đem lại những lợi ích to lớn cho doanh nghiệp:

 • Đảm bảo hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, cung ứng xuất phát từ cách thức làm việc dựa trên những nguyên tắc đạo đức;
 • Cải thiện điều kiện làm việc một cách toàn diện;
 • Cung cấp một bộ tiêu chuẩn mang tính toàn cầu áp dụng cho mọi quốc gia và mọi ngành nghề kinh doanh;
 • Hoạt động tương quan với các tổ chức quốc tế về sức khỏe an toàn lao động và quyền con người;
 •  Mang đến sự động viên hữu ích cho người lao động thông qua cách tiếp cận “đôi bên cùng có lợi”.

Vinacontrol CE cung cấp dịch vụ chứng nhận ISO 45001. Kết quả chứng nhận hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 của Vinacontrol CE cấp đem lại nhiều lợi ích vượt trội cho doanh nghiệp bạn:

 • Khẳng định niềm tin sản phẩm, dịch vụ được sản xuất, cung cấp từ một hệ thống các giá trị được xã hội chấp nhận;
 • Chứng minh sự cam kết đối với xã hội, với người lao động về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với các cách thức làm việc phù hợp với pháp luật;
 • Đáp ứng các kỳ đánh giá thường lệ cũng như các yêu cầu riêng của mỗi khách hàng, tổ chức.

 

Để được hỗ trợ tốt nhất, doanh nghiệp liên hệ Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol:

Hotline: 1800.6083; Email: vnce@vnce.vn;  Website: http://vnce.vn/

Tin tức liên quan

23/04/2020

Cấp chứng nhận ISO 45001 - Tổ chức chứng nhận Vinacontrol CE

Tư vấn cấp chứng nhận hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp theo Tiêu chuẩn ISO 45001, liên hệ tổ chức chứng nhận Vinacontrol CE

22/04/2020

Hướng dẫn chứng nhận ISO 45001 hoặc chuyển đổi từ OHSAS 18001

ISO 45001 sẽ thay thế OHSAS 18001 và các doanh nghiệp sẽ có thời gian chuyển tiếp kể từ ngày công bố cho đến tháng 3 năm 2021.

20/11/2019

Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO chuyên nghiệp

Làm sao lựa chọn được một tổ chức chứng nhận chuyên nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp cho tới khi ISO đem tới hiệu quả và duy trì nó.

Dịch vụ liên quan

ISO 14001 - Hệ thống quản lý môi trường

Chứng nhận tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường ISO...