Lĩnh vực dịch vụ

Lĩnh vực dịch vụ

Câu hỏi: Khi doanh nghiệp có một sản phẩm mới mà chưa biết nên áp dụng loại hình dịch vụ chứng nhận/ kiểm định nào, cần phải làm gì?

Trả lời:

Đối với một sản phẩm mới mà chưa biết có thể áp dụng dịch vụ nào,...

Chi tiết

Câu hỏi: Những thiết bị nào bắt buộc phải có kiểm định an toàn?

Trả lời:

Pháp luật an toàn lao động quy định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao...

Chi tiết

Câu hỏi: Kiểm định thiết bị áp lực là gì?

Trả lời:

Thiết bị áp lực là hệ thống hoặc thiết bị dùng để chứa, chuyên chở chất lỏng hoặc...

Chi tiết

Câu hỏi: Kiểm định thiết bị áp lực có bắt buộc không?

Trả lời:

Kiểm định an toàn cho thiết bị áp lực là bắt buộc theo quy định của pháp luật. Việc thực hiện...

Chi tiết

Câu hỏi: Tại sao phải kiểm định thiết bị áp lực?

Trả lời:

Thiết bị áp lực là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về mặt an toàn...

Chi tiết

Câu hỏi: Quy trình kiểm định thiết bị chịu áp lực diễn ra như thế nào?

Trả lời:

Thiết bị áp lực sẽ được tiến hành kiểm định an toàn kĩ thuật theo các bước sau:

-...

Chi tiết