Khóa đào tạo

Đào tạo nhận thức và thực hành 5S, Kaizen - Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao
Bế giảng khóa đào tạo Nhận thức và Thẩm tra nội bộ hệ thống HACCP lần 2
TUYỂN SINH CHO KHÓA HỌC HACCP TẠI HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGÀY 04/5/2019
Khai giảng khóa HACPP đầu tiên tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam ngày hôm nay 09/3
Thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol CE) và Khoa Công nghệ Thực phẩm - Học viện Nông nghiệp Việt Nam