Giới thiệu dịch vụ đào tạo huấn luyện hệ thống quản lý

Giới thiệu dịch vụ

1. Giới thiệu khóa học đào tạo, huấn luyện hệ thống quản lý

Khóa học đào tạo, huấn luyện hệ thống quản lý được thiết kế để học viên làm quen với những khái niệm cơ bản và cách tiếp cận các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18000, HACCP, BRC, FSSC 22000,...). Khóa học cũng cung cấp kiến thức tổng quát về phạm vi và các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO cũng như hướng dẫn thực tế về cách bắt đầu áp dụng hệ thống quản lý trong một doanh nghiệp.

Khóa học này giúp tổ chức, doanh nghiệp tạo ra một đội ngũ nhân sự nòng cốt để có thể bắt tay vào xây dựng và duy trì một hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn, từ đó, tổ chức hoạt động sẽ có hiệu quản hơn, nâng cao năng suất và phát triển bền vững.

2. Đối tượng tham dự

 • Ban lãnh đạo, Ban ISO, thư ký ISO, các bộ phận liên quan,... của các doanh nghiệp;
 • Các doanh nghiệp đang áp dụng hoặc đang có nhu cầu áp dụng tiêu chuẩn ISO;
 • Các doanh nghiệp đang tìm hiểu và chuẩn bị xây dựng hệ thống quản lý ISO.

3. Nội dung khóa học đào tạo, huấn luyện hệ thống quản lý

Khóa học đào tạo, huấn luyện hệ thống quản lý được thiết kế theo nội dung chi tiết của từng tiêu chuẩn với những thành phần chính sau:

 • Khái quát về các yêu cầu, phạm vi của tiêu chuẩn;
 • Giới thiệu về hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn và các quá trình tiếp cận;
 • Phương pháp tiến cận;
 • Xác định chính sách và mục tiêu;
 • Phương pháp xây dựng và vận hành hệ thống quản lý vào tổ chức, doanh nghiệp;
 • Kiểm soát cải tiến liên tục;
 • Bài tập và thảo luận;
 • Tổng kết.

 

Để biết nội dung chi tiết, thời gian cũng như chi phí cho từng khóa học đào tạo, huấn luyện hệ thống quản lý, Quý Tổ chức/Doanh nghiệp liên hệ với chúng tôi theo Hotline 1800.6083 hoặc để lại thông tin liên lạc để được hỗ trợ.