Giới thiệu dịch vụ đào tạo huấn luyện hệ thống quản lý

Giới thiệu dịch vụ

1. Giới thiệu dịch vụ đào tạo, huấn luyện hệ thống quản lý.

Công ty chứng nhận và kiểm định Vinacontrol CE (vnce) có đủ năng lực đào tào huấn luyện các lớp đào tạo nhận thức, kỹ năng xây dựng, vận hành các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18000,…

2. Mục đích của khóa đào tạo, huấn luyện hệ thống quản lý.

Sau khóa học, học viên sẽ:

- Nắm bắt được khái niệm cốt lõi của hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18000,…

- Bổ xung các kiến thức mới, cách tiếp cận mới trong hoạt động quản lý theo tiêu chuẩn ISO.

- Nắm được những thay đổi trong cấu trúc hệ thống và những điều khoản của tiêu chuẩn ISO.

- Nắm bắt phương pháp xây dựng, chuyển đổi cập nhật hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO.

 3. Đối tượng tham gia khóa đào tạo, huấn luyện hệ thống quản lý.

- Ban lãnh đạo, Ban ISO, thư ký ISO, các bộ phận liên quan... của các doanh nghiệp.

- Các doanh nghiệp đang áp dụng tiêu chuẩn ISO.

- Các doanh nghiệp đang có nhu cầu áp dụng tiêu chuẩn ISO.

- Các doanh nghiệp đang tìm hiểu và chuẩn bị xây dựng hệ thống quản lý ISO.

 4. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ đào tạo, huấn luyện hệ thống quản lý.

- Đào tạo nhận thức về hệ thống quản lý giúp nâng cao trình độ quản lý, nâng cao ý thức trong công việc.

- Đào tạo nhận thức về hệ thống quản lý giúp tổ chức hoạt động hiệu quả, nâng cao năng suất lao động.

Mọi thắc mắc và câu hỏi cũng như báo giá về dịch vụ liên hệ 1800.6083 hoặc để lại thông tin liên lạc để được hỗ trợ 24/7.