Đào tạo, huấn luyện công cụ quản lý

Giới thiệu dịch vụ

1. Giới thiệu khóa học đào tạo, huấn luyện công cụ quản lý

Vinacontrol CE tổ chức đào tạo các khóa đào tạo công cụ quản lý nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng lực, trình độ, hiệu quả và năng suất lao động. Các công cụ quản lý đó bao gồm: Kaizen, 5S, TQM, Six Sigma, TPM, Lean TPS, Kiểm soát chất lượng bằng thống kê.

Khóa học này sẽ cung cấp cho học viên những những kiến thức cơ bản về công cụ quản lý, làm thế nào sử dụng công cụ đó trong giải quyết vấn đề. Các học viên sẽ hiểu và ứng dụng được các công cụ quản lý để làm sao giảm tránh lãng phí không đáng bằng cách sử dụng một cách thức tiếp cận chung để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

2. Giới thiệu các công cụ quản lý

  • Kaizen là hoạt động quản lý liên tục với sự tham gia của mọi người nhằm cải thiện không ngừng môi trường làm việc, cuộc sống mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Kaizen là những cải tiến nhỏ thực hiện từng bước trong một thời gian dài, các công ty thường chú trọng thực hiện Kaizen tiếp cận từng bước và tiếp cận mang tính đột phá để nâng cao năng suất các công ty;
  • 5S là tên của một phương pháp quản lý, sắp xếp nơi làm việc và được thực hiện theo 5 hoạt động: sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng;
  • TQM (Total Quality Management - Quản lý chất lượng toàn diện) là một phương pháp quản lý một tổ chức, định hướng vào chất lượng, dựa trên sự tham gia của mọi thành viên và nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự thỏa mãn khách hàng và lợi ích của mọi thành viên của công ty và xã hội;
  • Six Sigma là hệ thống bao gồm các công cụ và chiến lược nhằm nâng cao quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp;
  • TPM (Total Productive Maintenance) là một chương trình bảo trì bao gồm nhiều định nghĩa mới cho quá trình bảo dưỡng thiết bị. Mục tiêu của chương trình là tăng năng lực sản xuất, đồng thời tăng kiến thức, kỹ năng và sự hài lòng trong công việc của nhân viên;
  • Lean là một phương pháp quản trị hiện đại nhằm tinh gọn hóa sản xuất, giảm thiểu lãng phí trong doanh nghiệp, gia tăng hiệu quả kinh doanh;
  • 7 Tools (Kiểm soát chất lượng bằng thống kê): sử dụng các công cụ thống kê để phục vụ việc kiểm soát và cải tiến chất lượng trong quá trình sản xuất, kinh doanh như Pareto, Bảng kiểm tra, Biểu đồ phân tán, Biểu đồ nhân quả, Control chart,...

3. Đối tượng tham dự đào tạo, huấn luyện công cụ quản lý

Do ứng dụng của công cụ quản lý là để cải tiến liên tục nên khóa học thích hợp với tất cả những người liên quan đến Chất lượng, Marketing, Tài chính, Kinh doanh, Sản xuất và dịch vụ.

 

Mọi thắc mắc và câu hỏi cũng như báo giá về dịch vụ đào tạo, huấn luyện công cụ quản lý Quý khách liên hệ 1800.6083 hoặc để lại thông tin liên lạc để được hỗ trợ.