Giới thiệu dịch vụ đào tạo, huấn luyện công cụ quản lý

Giới thiệu dịch vụ

1. Giới thiệu dịch vụ đào tạo các công cụ quản lý ( phương pháp quản lý)

Công ty Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol CE (vnce) tổ chức các lớp đào tạo công cụ quản lý nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân nâng cao năng lực, trình độ, hiệu quả và năng suất quản lý, lao động: Kaizen, 5s, TQM, Six Sigma, TPM, Lean TPS, Các công cụ kiểm soát chất lượng.

2. Giới thiệu các công cụ quản lý ( phương pháp quản lý)

- Kaizen là hoạt động cải tiến liên tục với sự tham gia của moi người nhằm cải thiện không ngừng môi trường làm việc, cuộc sống mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Kaizen là những cải tiến nhỏ thực hiện từng bước trong một thời gian dài, các công ty thường chú trọng thực hiện Kaizen tiếp cận từng bước và cách tiếp cận mang tính đột phá để nâng cao năng suất trong cá công ty.

- 5S là tên của một phương pháp quản lý, sắp xếp nơi làm việc. Nó được thực hiện theo 5 bước : sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng.

- TQM (Total Quality Management – Quản lý chất lượng toàn diện) là một phương pháp quản lý một tổ chức, định hướng vào chất lượng, dựa trên sự tham gia của mọi thành viên và nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự thỏa mãn khách hàng và lợi ích của mọi thành viên của công ty và xã hội.

- Six Sigma hay 6 Sigma là hệ thống bao gồm các công cụ và chiến lược nhằm nâng cao quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp.

- TPM là Total Productive Maintenance là một chương trình bảo trì bao gồm nhiều định nghĩa mới cho quá trình bảo dưỡng thiết bị. Mục tiêu của chương trình là tăng năng lực sản xuất, đồng thời tăng kiến thức, kỹ năng và sự hài lòng trong công việc của nhân viên.

- Lean là một phương pháp quản trị hiện đại nhằm tinh gọn hóa sản xuất, giảm thiểu lãng phí trong doanh nghiệp, gia tăng hiệu quả kinh doanh.

- Các công cụ Kiểm soát chất lượng.

Mọi thắc mắc, câu hỏi hay báo giá dịch vụ đào tạo, huấn luyện hệ thống quản lý liên hệ tới hotline 1800.6083 hoặc để lại thông tin liên lạc để được phục vụ 24/7.