Cơ sở pháp lý của dịch vụ kiểm tra hàng nhập khẩu

Cơ sở pháp lý

Công ty Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol CE được chỉ định của Bộ Xây dựng số 1356/QĐ-BXD, 258/QĐ – BXD và 1444/QĐ-BXD kiểm tra hàng hóa nhập khẩu cho nhóm hàng hóa Vật liệu xây dựng.

Cơ sở pháp lý Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu Vật liệu xây dựngCơ sở pháp lý Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu Vật liệu xây dựngCơ sở pháp lý Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu Vật liệu xây dựng

Cơ sở pháp lý Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu Vật liệu xây dựng

Cơ sở pháp lý Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu Vật liệu xây dựng

Cơ sở pháp lý Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu Vật liệu xây dựng

Cơ sở pháp lý Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu Vật liệu xây dựng

Công ty Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol CE cũng có năng lực và cơ sở pháp lý để kiểm tra hàng nhập khẩu với các loại thiết bị, máy móc đòi hỏi về an toàn kỹ thuật cao theo chỉ định số 22/QĐ-ATLĐ của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội.

Cơ sở pháp lý kiểm tra hàng hóa thiết bị nhập khẩu

Cơ sở pháp lý kiểm tra hàng hóa thiết bị nhập khẩu

Cơ sở pháp lý kiểm tra hàng hóa thiết bị nhập khẩu

Bên cạnh đó, Vincontrol CE (VNCE) cũng được chỉ định kiểm tra hàng hóa nhập khẩu cho mặt hàng giấy tissue, giấy vệ sinh và khăn giấy theo quyết định số 2601/QĐ-BCT của Bộ Công thương.

Cơ sở pháp lý kiểm tra hàng hóa nhập khẩu

Cơ sở pháp lý kiểm tra hàng hóa nhập khẩu

Cơ sở pháp lý kiểm tra hàng hóa nhập khẩuMọi câu hỏi hay thắc mắc hoặc báo giá về dịch vụ kiểm tra hàng nhập khẩu xin liên hệ hotline 1800.6083 hoặc để lại thông tin liên lạc để được phục vụ 24/7.