Chu kỳ kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện được quy định như thế nào?

Sau lần kiểm định đầu tiên (được thực hiện trước khi đưa vào sử dụng các thiết bị, dụng cụ điện), các lầm kiểm định kế tiếp được thực hiện định kỳ:

  • Không quá 12 tháng đối với thiết bị phòng nổ (MBA, ĐCĐ, thiết bị phân phối/ đóng cắt, thiết bị điều khiển, MF, Rơ le dòng rò, cáp điện và đèn chiếu sáng) trong môi trường nguy hiểm về khí cháy và bụi nổ;
  • Không quá 36 tháng đối với thiết bị điện áp từ 1000V trở lên (chống sét van, MBA, MC, cáp điện, cầu dao cách ly/ tiếp địa và sào cách điện);
  • Các thiết bị điện trong dây chuyền đang vận hành không thể tách rời để kiểm định riêng lẻ thì thực hiện theo chu kỳ đại tu dây chuyền thiết bị.

Ngoài ra, các thiết bị và dụng cụ điện sẽ được kiểm định bất thường khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc khi đã khắc phục xong sự cố hoặc theo nhu cầu của tổ chức/ cá nhân sử dụng thiết bị, dụng cụ điện.