Năng lực kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng

Năng lực kiểm định

Công ty chứng nhận và kiểm định Vinacontrol CE được chỉ định kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị nâng như: xe nâng, cần trục, cổng trục, vận thăng, cầu tháp, palang, tời nâng, sàn nâng theo quyết định số 22/QĐ-ATLĐ của Bộ lao động và Thương binh Xã hội.

Năng lực chứng nhận hợp quy thiết bị nângNăng lực chứng nhận hợp quy thiết bị nângNăng lực chứng nhận hợp quy thiết bị nâng