Giới thiệu dịch vụ chứng nhận iso 14001

Giới thiệu dịch vụ

1.Dịch vụ chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001 là gì?

Chứng nhận tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 được xây dựng nhằm giúp tạo ra một hệ thống quản lý giúp các cơ quan. Tổ chức, doanh nghiệp giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực của hoạt động kinh doanh, sản xuất của mình tới môi trường. Tiêu chuẩn ISO 14001 là một khung chuẩn cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp chứng minh những cam kết của mình về các vấn đề môi trường:

- Giảm những tác động xấu tới môi trường.

- Đưa ra các minh chứng về việc cải tiến liên tục trong quản lý môi trường.

2. Tại sao phải chứng nhận ISO 14001?

Để nâng cao năng lực cạnh tranh và hình ảnh thương hiệu trong điều kiện hội nhập kinh tế Quốc tế, tạo nền tảng phát triển bền vững, bên cạnh các phương diện tài chính, chất lượng, chi phí,... các doanh nghiệp cũng cần quan tâm đến trách nhiệm xã hội đối với môi trường xung quanh. Bằng chứng về trách nhiệm với môi trường của doanh nghiệp nhanh chóng trở thành tiêu chí để đánh giá nhà cung ứng.

ISO 14001 là tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu có tính nguyên tắc đối với một hệ thống quản lý môi trường, thuộc bộ tiêu chuẩn ISO 1400 ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO). Được xây dựng theo nguyên tắc Hoạch định - Thực hiện - Kiểm tra - Hành động, ISO 14001 quy định cụ thể các yêu cầu quan trọng nhất để nhận dạng, kiểm soát và giám sát các khía cạnh môi trường của tổ chức doanh nghiệp, kể cả phương pháp quản lý và cải tiến toàn bộ hệ thống.

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 có thể tích hợp một cách dễ dàng với các tiêu chuẩn hệ thống khác như ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 50001, ISO 22000,...

 

Mọi thắc mắc hay yêu cầu về dịch vụ chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 1800.6083 hoặc để lại thông tin liên lạc để được hỗ trợ.