Chứng nhận ISO 14001 - Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường - Vinacontrol CE

Giới thiệu dịch vụ

Mọi thắc mắc hay yêu cầu về dịch vụ chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 liên hệ hotline miễn phí 1800.6083, email vnce@vnce.vn hoặc để lại thông tin liên lạc để được hỗ trợ tốt nhất.

 

1.Dịch vụ chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001 là gì?

Chứng nhận tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 được xây dựng nhằm giúp tạo ra một hệ thống quản lý giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực của hoạt động kinh doanh, sản xuất của mình tới môi trường. Tiêu chuẩn ISO 14001 là một khung chuẩn cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp chứng minh những cam kết của mình về các vấn đề môi trường:

  • Giảm những tác động xấu tới môi trường;
  • Đưa ra các minh chứng về việc cải tiến liên tục trong quản lý môi trường.

Tuy nhiên tiêu chuẩn chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 rất tổng quát và không áp dụng cho mọi ngành hay mọi lĩnh vực. Tiêu chuẩn ISO 14001 chỉ cung cấp một khung chuẩn có thể sử dụng để đáp ứng các mục tiêu nội bộ và bên ngoài trong vấn đề quản lý môi trường.

2. Tính chất của chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001

  • Nội dung: Chứng nhận ISO 14001 là chứng minh cam kết của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong việc giảm lượng rác thải và tái chế các nguyên vật liệu khi cần thiết. Tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp sẽ thấy được lợi ích không chỉ trong việc tiết kiệm chi phí mà còn trong việc bỏ thầu mới.
  • Đối tượng áp dụng chứng nhận ISO 14001: Các hội từ thiện, các tổ chức tình nguyện và các hiệp hội thương mại đều có thể sử dụng tiêu chuẩn này. Bất cứ tổ chức có sản phẩm, dịch vụ hay các hoạt động thường ngày có ảnh hưởng tới môi trường cũng cần phải nhận thức về ISO 14001.

3. Quá trình hình thành tiêu chuẩn ISO 14001 – chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng

ISO 14001 giống như ISO 9001 là một sản phẩm của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO. Chứng nhận ISO 14001 là tiêu chuẩn đầu tiên về quản lý môi trường được toàn thế giới thừa nhận. Các chuyên gia dự đoán rằng tiêu chuẩn này sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn cả tiêu chuẩn thông dụng và nổi tiếng toàn cầu - ISO 9001. 

ISO 14001 đánh giá sự phù hợp của Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS) của một tổ chức theo những yêu cầu cụ thể. Ngày 15/09/2015 Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO - International Organization for Standardization) đã công bố ban hành tiêu chuẩn ISO 1401:2015, ISO 14001 là một trong những tiêu chuẩn quản lý môi trường phổ biến nhất trên thế giới mới được sửa đổi và ban hành với những cải tiến quan trọng để phù hợp hơn với tương lai.

 

Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001 của Vinacontrol CE xin click vào đây để đăng ký hoặc gọi hotline miễn phí 1800.6083, email vnce@vnce.vn để được tư vẫn hỗ trợ miễn phí.